Vlastníte byt? Nezabudnite na pravidelné revízie elektroinštalácie

Vlastníte byt? Nezabudnite na pravidelné revízie elektroinštalácie

Ako vlastník bytu máte síce aj nejaké tie práva, no zároveň i povinnosti, k to orých úprimne nie je málo. Ako vlastník bytu som toto nikdy neriešil, pretože som nemusel. Myslím to tak, že som sa nikdy nedostal do konfliktov so susedmi alebo správcom bytového domu, na mojom byte nedochádzalo k žiadnym vážnym poruchám, ktoré by navyše ohrozovali majetok alebo zdravie niekoho iného. Jedného dňa sa to však zmenilo. Moja elektrina, ktorá nebola v najlepšom stave, zoskratovala poistky v celom dome, no a niektorým z mojich susedov poškodila elektrospotrebiče. Nebude vám hovoriť to číslo, na ktoré sa vyšplhali finančné náklady, ktoré som musel každému z nich vyplatiť. Radšej vám poviem, ako takýmto nepríjemnostiam predchádzať.

Elektromer na stene

Nebudem sa venovať všetkým vašim povinnostiam, ale iba jednej, ktorá znie nejako takto: „Ako vlastník bytu alebo nebytového priestoru ste povinní byt alebo nebytový priestor udržiavať v takom stave, aby bol užívateľný a neohrozoval majetok alebo zdravie ostatných obyvateľov domu.“ V preklade teda hovoríme o tom, že sa máte o svoj byt starať. Ak spôsobíte nejaký problém a nebudete mať všetko v poriadku, musíte platiť.

Zasvietená stolná lampa na stolíku

V rámci elektriny je dôležitá najmä pravidelná kontrola a revízia elektroinštalácie Inektra. Ak by som mal papier, že s ňou bolo všetko v poriadku, poistky, ktoré majú susedia, by im vyplatila ich poisťovňa, no ich poisťovniam by to zas vyplatila moja poisťovňa. Bez razítka som však všetky finančné náklady, ktoré súviseli so škodou, musel uhradiť doslova z vlastného vrecka. Takže, priatelia moji, zabezpečte si revíziu elektriny, a to ideálne každé dva roky. Ak neviete, ako často presne to urobiť, tak sa poraďte so správcom, na stavebnom úrade alebo priamo v poisťovni. Tam vám to vysvetlia asi najlepšie a najpresnejšie. Nie je zlé ani to, ak si ich odpoveď vyžiadate písomne. Takto budete mať v rukách ďalší „dôkaz“ o tom, že ste nič nepodcenili.