Keď majú spory medzi spolubývajúcimi súdnu dohru

Keď majú spory medzi spolubývajúcimi súdnu dohru

V mnohých krajinách sveta žijú ľudia tak, že obývajú bytové či rodinné domy ako spolubývajúci. Jedným z príkladov je dvojgeneračný objekt, kde na prízemí bývajú rodičia a na prvom poschodí ich deti. Po úmrtí rodičov sa do prízemia môže nasťahovať napríklad aj súrodenec, ktorý predtým býval inde, a tak dom teraz obývajú dve rodiny detí zomrelých rodičov – každá na svojom poschodí. Ak si obe rodiny rozumejú, navštevujú sa, pomáhajú si a spolupracujú, a medziľudské vzťahy sú na dobrej úrovni, potom môžeme hovoriť o idylickom žití. Pokiaľ sa však časom objavia nejaké nezhody z vypočítavosti a ďalšie prejavy zbabelosti, a vzťahy oboch rodín sa priostria, môže tu dochádzať k mnohým nepríjemnostiam, ktoré tu ľuďom strpčujú život.

právne spory

Takéto prípady skutočne existujú a aj v rámci príbuzenstva, kde by ľudia skôr mali držať pohromade, sa spolužitie niekedy hrotí tak, že vyžaduje prítomnosť právnika. A tých situácií, kedy si tu ľudia vykonávajú rôzne naschvály, môže byť celý rad, napríklad zatarasenie prístupu do garáže, otrhanie úrody ovocných stromov, obťažovanie hlukom alebo zápachom, preťažovanie elektroinštalácie nevhodnými amatérskymi elektrickými rozvodmi, zakladanie skládok odpadu na záhrade, búranie bez vyjadrenia statika atď.

advokátska kancelária

Advokátska kancelária v Bratislave rieši tieto spory najskôr zmierom, snaží sa o vzájomnú dohodu a upozorní obe strany na to, čo by sa mohlo prihodiť, keby muselo dôjsť k súdnemu pojednávaniu, ktoré sa tiež môže ťahať dlhé mesiace. Niekedy však ústna dohoda nepomáha, a tak treba zasiahnuť po právnej stránke, a nakoniec súd určí pravidlá, ktoré spolubývajúci musí dodržiavať. Ono to ale môže byť komplikované aj v tom, že ľudia na dohodu a tieto pravidlá pristúpiť nechcú, a tak nezostáva nič iné, než dom predať a spoločné spolužitie opustiť. Pod dohľadom právnika možno potom tiež riešiť predaj nehnuteľnosti a majetkové vyrovnanie oboch rodín.