Spätné odkazy sú dôležitou súčasťou SEO. Ako sa dajú získať?

Spätné odkazy sú dôležitou súčasťou SEO. Ako sa dajú získať?

Okrem vnútornej (on-page) optimalizácie sa funkčné SEO musí v rovnakej miere zaoberať takisto tou vonkajšou (off-page). Teda faktormi nachádzajúcimi sa mimo vášho webu, ktoré ale rozhodne súvisia s tým, do akej miery bude vaša optimalizácia pre vyhľadávače efektívna.

Nestačí tak len upraviť vnútorné súčasti konkrétno webu, ale vo veľkej miere rozhoduje aj to, čo sa deje mimo neho. A hoci sa to laikovi môže zdať nemožné, SEO dokáže veľmi funkčným spôsobom ovplyvniť takisto aj tieto vonkajšie faktory. Využiť k tomu dokážeme niekoľko platených ako aj neplatených možností a nástrojov. Pozrime sa na ne.

okuliare, klávesnica

V každom prípade tu hlavnú úlohu zohrávajú spätné odkazy a konkrétne to, akým spôsobom sa ich rozhodneme získať.

V tomto prípade sa môžeme orientovať rôznymi smermi, pričom k tým základným a tiež populárnym sa radí link exchange, respektíve výmena spätných odkazov. Ako názov napovedá, tieto si budeme vzájomne vymieňať po dohode s iným webom, ideálne s takým, ktorý je obsahovo a tematicky blízky tomu nášmu.

Pokiaľ vám ale neprekáža do linkov niečo zainvestovať, tieto sa dajú jednoducho kúpiť. Môžeme povedať, že z hľadiska efektívnej optimalizácie je to taká stávka na istotu, pokiaľ dochádzajú nápady k zisku ďalších odkazov.

Zaujímavú cestu predstavuje linkbaiting, čo je vlastne úplne prirodzený proces. Vytvoríte natoľko pútavý a atraktívny obsah, že sa na neho rozhodnú odkazovať webmasteri úplne dobrovoľne bez akejkoľvek dohody, respektíve sami od seba, pretože chcú vašim obsahom niekoho zaujať.

ruky, lapto

V neposlednom rade sú to PR články, čo je dodnes veľmi obľúbená metóda. PR značí vzťahy s verejnosťou a ide tak o vytvorenie zaujímavých a tematicky blízkych článkov, ktoré sa následne publikujú. Trik je v tom, že do tohto textu dokážeme podsunúť funkčný odkaz, ktorý by tu však mal byť vsunutý logicky, teda tematicky zodpovedať obsahu.

  • Základný spôsob k získaniu linkov je takisto registrácia do katalógov.