Prečo má zvýšená fragmentácia zariadenia pozitívny vplyv na zacielenie mobilných reklám

Prečo má zvýšená fragmentácia zariadenia pozitívny vplyv na zacielenie mobilných reklám

IHS (február 2014) predpovedá, že v roku 2014 bude predaných 6 miliárd nových pripojených zariadení. Táto rozmanitosť zariadení by sa nemala vnímať ako prekážka mobilnej reklamy, ale skôr ako príležitosť na dosiahnutie lepšie zacielených reklám.
 
Táto príležitosť nastane, keď inzerent pozná typ zariadenia, možnosti zariadenia spolu s tým, čo možno odvodiť o užívateľovi a jeho súvislostiach, čo umožňuje doručenie cielenejšej reklamy.sociální média.jpg
 
Šesť spôsobov, ako znalosť mobilných zariadení pomáha zacieliť reklamy:
1. TYP ZARIADENIA
Aký typ smartfónu atď. Čo z toho môžeme odvodiť? Herná konzola, užívateľ inteligentnej televízie alebo tabletu bude s väčšou pravdepodobnosťou doma a v rekreačnom duchu ako užívateľ smartfónu.
 
2. ZARIADENIE ZARIADENIA
Poznanie presného modelu umožňuje inzerentom zacieliť reklamy relevantné pre toto zariadenie, napríklad „získajte najnovšie informácie pre Sony PlayStation 4“; „Inovujte svoj iPhone 4S na iPhone 5S ešte dnes“. Možno predpokladať aj demografické údaje založené na cene a veku zariadenia.
 
3. VLASTNOSTI ZARIADENIA
Aká je veľkosť obrazovky – zmestí sa reklama? Je to dotykový displej – vylepšujete poklepaním a posúvaním? Podporuje HTML5 – umožňuje špičkové multimediálne reklamy?
 
4. INFORMÁCIE O PRIPOJENÍ
Vedieť, či je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi alebo k mobilnému (operátorskému) pripojeniu (2G, 3G alebo 4G?), Určuje, aké skúsenosti, napr. Bannerová reklama alebo videoreklama, pripojenie dokáže spracovať. Je tiež možné odvodiť kontext, pretože WiFi je pravdepodobnejšie doma – doma, v práci alebo v kaviarni.komerce.png
 
5. UMIESTNENIE ZARIADENIA
Mobilné zariadenie vie, kde sa nachádza, či už prostredníctvom GPS, či ide o vyspelejšie slúchadlo, alebo pomocou triangulácie mobilnej veže a WiFi hotspotu. Ak je používateľ pripravený zdieľať tieto informácie, je možné zacielenie na iné miesto, napr. Reklama na ľudí v tesnej blízkosti miesta inzerenta.
 
6. MOBILNÉ SNÍMAČE
Akcelerometer zisťuje pohyb, rýchlosť pohybu a náklon, tj horizontálne alebo vertikálne zariadenie, kompas detekuje smer, ktorým zariadenie smeruje (pohybuje sa). Ak je zdieľaná, webová / natívna aplikácia bude vedieť, či je zariadenie v pohybe, byt na stole alebo dokonca v prípade, že používateľ leží, a tiež umožní navigáciu smerom k najbližšej predajni inzerenta.