Likvidácia sro by mala byť určite zverená do rúk odborníkov

Likvidácia sro by mala byť určite zverená do rúk odborníkov

Na trhu je dnes dostupný celý okruh firiem, ktoré sa primárne orientujú na sprostredkovanie určitých aktivít, resp. ich komplexné zastrešenie tak, aby zákazník nemusel mať s ničím konkrétnym starosť a mohol sa tak pokojne venovať iným činnostiam. Do spomínanej kategórie teda radíme aj proces likvidácie sro a aj v tomto ohľade môžeme všetko potrebné zveriť do rúk profesionálnej firmy. Komplexná znalosť problematiky zo strany zamestnancov tejto spoločnosti je na veľmi vysokej úrovni a v ich prospech hrá určite aj nemalá porcia nadobudnutých skúseností.

kalkulačka

Bežný podnikateľ sa procesom likvidácie sro zaoberá raz, maximálne niekoľkokrát za život. Neustále sa meniace pravidlá, ktoré sú upravované predovšetkým platnou legislatívou, dokážu byť pre nezainteresovanú osobu zaťažujúce a neprehľadné a orientácia v nich nemusí byť vždy úplne komfortná. Likvidacia sro cez profesionálnu firmu je do veľkej miery ovplyvnená konzultovaním jednotlivých krokov a v tomto tkvie nevyčísliteľná výhoda, pretože vybraný partner nás bude vedieť upozorniť na všetko podstatné.

Likvidácia sro a čo možno očakávať od skúsenej firmy pôsobiacej v tejto oblasti

Jedným z nosných pilierov likvidácie sro je vypracovanie viacerých dokumentov, pričom jedným z nich je aj mimoriadna účtovná závierka. Aj s ňou vám určite pomôže táto skúsená firma a upozorní vás na všetko podstatné. Vstup do likvidácie sro je do značnej miery upravovaný príslušnou legislatívou a jednou z povinností je taktiež zapísanie tejto informácie do Obchodného registra SR. K názvu spoločnosti sa teda pripisuje doložka „v likvidácii“ a tá by následne mala byť uvádzaná aj na všetkých dokumentoch, ktoré sú zostavené odo dňa vstupu spoločnosti do likvidácie.

rozpočet

Označenie „v likvidácii“ sa teda stáva súčasťou obchodného názvu a do registra je zapísaná aj osoba likvidátora. V uplynulom období bola prostredníctvom legislatívy upravená aj téma preddavku na likvidáciu a táto čiastka je na úrovni 1.500eur. Preddavok je teda poukázaný likvidátorovi akonáhle je likvidácia sro oficiálne ukončená. Taktiež dochádza k predĺženiu minimálnej doby likvidácie a tá sa upravuje troch na šesť mesiacov. Likvidácia sro je komplexnou témou a z hľadiska prehľadnosti a komfortu vám určite odporúčame osloviť profesionálnu firmu. Viac sa dozviete na webovej stránke https://www.easystart.sk/.