Kým sa do domu nasťahujete, čaká vás ešte dlhá cesta

Kým sa do domu nasťahujete, čaká vás ešte dlhá cesta

Vidina vlastného bývania v rodinnom dome je ešte len v rovine snívania, no kým sa doň reálne nasťahujete, prejde dosť veľa času. Začať by ste mali vypracovaním projektu, ktorý je potrebný pri vybavovaní územného rozhodnutia, potom stavebného povolenia a nakoniec aj samotnej realizácie stavby. Vypracovanie kompletného projektu treba nechať na profesionálov, teda projektantov.

Betón je na stavbách nenahraditeľný

Počiatočného štádium smerovania k realizácii stavby sa skrýva v dobrom projekte, ktorý tvorí základ pre stavbárov a aj pre úrady, ktoré na základe neho vydávajú potrebné povolenia. Kompletný projekt tak musí obsahovať správy, sprievodnú a technickú, vo výkresovej časti nesmú chýbať pôdorysy, rezy, pohľady, strecha a krov, nejaké dôležité detaily, výpisy materiálov, projekt požiarnej ochrany či rozpočet a ďalšie. K tomu ešte pribudol aj projekt zateplenia domu.

Projektant dom navrhne a vypracuje projekt, no k samotnej realizácii je ešte niekoľko krokov, najdôležitejšie je stavebné povolenie. Žiadať oň je možné na príslušných stavebných úradoch, no podmienky môžu byť rôzne, takže najlepšie je vopred sa informovať, čo všetko budete na cenu vybavenie stavebného povolenia Taloa.sk jeho vydanie musieť predložiť. Za vydanie stavebného povolenia sa platí fixnú sumu, no príplatky hrozia v prípade s meškaním dokončenia stavby alebo ak chcete zmenu v užívaní stavby. Inžiniering zahŕňa administratívne a legislatívne úkony, tieto však môžete zveriť do rúk nejakej stavebnej firmy, ktorá ich za vás vybaví.

Moderný dom je snom mnohých z nás

Za projekt zaplatíte sumu, ktorá v značnej miere závisí od jeho zložitosti, to znamená, že musí obsahovať spracované všetky časti domu spolu s detailmi, a takisto zaváži aj fakt, či je dom navrhnutý na rovine alebo vo svahu, modely, 3D návrhy alebo množstvo detailov, a v neposlednom rade aj meno projektanta.

Projekčné kancelárie vám dodajú:

-DUR- dokumentáciu pre územné rozhodnutie

-DSP- projekt pre stavebné povolenie

-RP- realizačný projekt

-PSV- projekt skutočného vyhotovenia stavby