Hľadáte nový softvér na prehrávanie 4K videí?

Hľadáte nový softvér na prehrávanie 4K videí?

4K rozlíšenie je súčasným hitom, rovnako ako sa popularite tešia programy na prehrávanie videa. Je ale dosť možné, že na prehrávanie video obsahu používate stále ten istý program a možno už pár rokov. V súčasnosti však na internete nájdete oveľa viac nových možností, respektíve ponuku skutočne zaujímavého softvéru špecializujúceho sa na kvalitnú operáciu s vašimi videami a ich prehrávaním.
Jedným z takýchto voľne dostupných prehrávačov je praktický5Kplayer.
Je kompatibilný s operačným systémom Windows ako aj Mac, ponúka prehľadné prevedenie a orientuje sa na jednoduché prehrávanie 4K videí.

webové stranky.png


Pokiaľ však očakávate prehrávač s množstvom nástrojov a funkcií, a teda istú alternatívu napr. k VLC Media Player, toto nie je jeho silná stránka. Práve naopak, silná stránka 5KPlayeru tkvie v jeho minimalistickom prostredí a veľmi pohodlnej operácii. Aj napriek tomu však hlavné okno poskytuje zaujímavú možnosť prehrávania videí zo siete Youtube, no samozrejme tiež spustenie vašich videí uložených na disku.
Okrem pozerania je možné takisto zachytiť snímky, a to buď počas sledovania alebo pri zastavení videa. Stlačením klávesy F8 sa konkrétna snímka z videa uloží vo formáte obrázku, respektíve image.

youtube.png

Bolo však tiež spomenuté sledovanie videí z Youtubeu, a pomocou prehrávača je možné tieto ľubovoľné videá stiahnuť. Pri sťahovaní sa automaticky zvolí kvalita a rozlíšenie videa, no tieto vlastnosti je možné zmeniť a nastaviť manuálne podľa potreby. Stiahnutý video súbor sa automaticky pridá do zoznamu, respektíve knižnice prehrávača.
Okrem spustenia videí v rozlíšení 4K tento softvér dokáže kvalitne prehrať prípadné rozlíšenie 8K, no nájsť videá v takomto rozlíšení je dnes ešte trochu problém. Ale je lepšie byť na blízku budúcnosť v podobe 8K pripravení. Vo svojej podstate však vravíme o multimediálnom prehrávači, ktorý si poradí aj s hudbou alebo tiež internetovým rádiom.