Ak hľadáte niečo silnejšie…

Ak hľadáte niečo silnejšie…

…ako motiváciu vyššou finančnou odmenou, máme pre vás zaujímavé zistenie.

Nástupný plat je v každom zamestnaní samozrejmosťou, ale každý pracujúci očakáva po nejakom odpracovanom čase jeho zvýšenie, poteší ho, ak si šéf jeho výkon všimne a ocení benefity formou vyššej mzdy, prípadne nejakými odmenami alebo príplatkami. Výskum vedcov z Duke university priniesol zaujímavé zistenie, že existujú aj lacnejšie a silnejšie spôsoby motivácie ľudí k lepším výkonom.

nůžky

Pizza môže byť
Podľa tohto výskumu zamestnanci ocenia okrem peňazí minimálne dva iné spôsoby odmeny. Jednou z nich je ústna pochvala šéfa za kvalitnú prácu a tá druhá, ak dostanú pizzu zadarmo. Tento pokrm je výborným úplatkom, ktorý vyburcuje zamestnanca k lepším pracovným výkonom už hneď na začiatku týždňa. Ale predsa len je tou najlepšou motiváciou pochvala od šéfa, aj keď si ju vypočuje s prázdnym bruchom.

Peniaze? Nie, ďakujem.
Je vám to smiešne? Že v materiálnom svete je takýto spôsob ocenenia pre vás nemysliteľný? Tak vedzte, že patríte k menšine. Vedci vyskúšali experiment, pri ktorom všetkým robotníkom v jednej továrni na súčiastky v Izraeli rozposlali tri rôzne správy, v ktorých im vedci sľubovali po týždni kvalitnej práce rôzne typy odmien. Prvá štvrtina dostane zadarmo pizzu, druhej sľúbili finančnú odmenu asi 25 eur a tretej pochvalu šéfa na konci pracovného týždňa. Poslednej štvrtine robotníkov neposlali žiadnu správu a tak nemali nijakú extra motiváciu k lepším výkonom.

Výsledok potvrdil štúdiu, a to je, že tí pracovníci, ktorí mali ponuku jedla zadarmo, začali týždeň lepšími výsledkami až o 6,7% oproti bežným výkonom. Len o 0,1% horšie výsledky mala skupina robotníkov, ktorí mali sľúbenú pochvalu od šéfa. Prekvapivým bol fakt, že zamestnanci, ktorým sľúbili vyšší plat, pracovali s percentuálne najnižším zlepšením, len o necelých 5% lepšie, ako obvykle. No najväčšie prekvapenie pre vedcov – psychológov sa zrodilo na konci týždňa. Robotníci, ktorí mali dostať viac peňazí, pracovali v konečnom dôsledku horšie až o 6,5% ako pracovníci, ktorí o experimente ani netušili a ani žiadnu ponuku s vyššou odmenou nedostali.

zaměstnanci

Dobrý pocit z ocenenia
Tento experiment jasne poukázal na fakt, že aj keď žijeme v materiálnom svete a peniaze sú dôležité v každej oblasti života, človek si ešte stále viac váži uznanie a ocenenie svojej práce zamestnávateľom, ako sumu na výplatnej páske. Jedným z dôvodov môže byť aj to, že peniaze sa ľahko minú, ale dobrý pocit z kvalitnej práce a ešte k tomu ocenený šéfom „hreje na duši“.