Manipulácia v praxi

Manipulácia v praxi

Výraz manipulácia pochádza z latinských slov ruka a uchopiť. No z pohľadu psychológie sa týmto termínom označuje snaha o ovládnutie druhej osoby vo svoj prospech. Manipulátor sa snaží vnútiť svojej obeti svoje myšlienky, názory či konanie v jeho prospech. A to napriek škodám ktoré by si mohla takáto obeť privodiť. Výhodou takého to spôsobu ovládnutia druhej osoby je to že si v podstate ani len neuvedomuje že koná niečo čo by za normálnych okolností vôbec nespravila pretože s a to nezhoduje s jej morálnym či duchovným presvedčením. Ale pod určitým vplyvom tak vlastne koná.mechanika.jpg
 
V bežnom živote sa často stretávame s rôznymi formami manipulácie aj keď si to nie vždy uvedomujeme alebo sme to ochotný prijať. Medzi najjednoduchšiu formu manipulácie patrí urýchlenie procesu obrany pred niečim čo vlastne ani nechcete. V podstate sa jedná o to že manipulátor navodí situáciu ktorá sa bežne nestáva a prinúti vás tak sa brániť. Aspoň si myslíte že sa bránite. Pretože smer kadiaľ sa budete uberať je už dávno daný. Je to rovnako logické ako keď v byte nastane požiar a vy máte na výber utiecť z bytu alebo sa zatvoriť v spálni a čakať či vás vôbec niekto príde zachrániť. Samozrejme že si vyberiete útek. To že ten požiar je možné zahasiť šálkou vody vám už ale nepovie, pretože ináč by ste neutiekli. A to on nechte. On vás chce dostať z bytu. Podobným príkladov by sa dalo nájsť stovky keď nie viac.ruce.jpg
 
Druhou a tiež často používanou formou manipulácie je mediálna alebo tiež označovaná ako priemyselná manipulácia. Skvelým príkladom sa stali rôzne spravodajské relácie kde zakaždým keď je reč o zvyšovaní minimálnej mzdy, ta sa hovorí o nepriaznivej ekonomickej situácií. A hneď za tým ide reportáž o skvelých ekonomických výsledkoch. No a zásluhu na tom majú kto iný ako naši ľudia. Cieľom takýchto reportáži nie je informovať, ale pripraviť živnú pôdu pre určitú skupinu pre debatu o nutnej zmene k lepšiemu. Pričom ciele manipulácie ostávajú nemenné. A to získať to čo chcú, a to bez ohľadu na ostatných.